Cover_Factureren-schoolomgeving_front_LR

Auteur: Rudi Mattheus

Vennoot Alternatief 

 

ISBN: 9789463936774

Verschijning: 02/2022

Publicatievorm: Softcover

Uitgever: Owl Press

Omvang: 112 pagina's

 

Prijs: € 19,95

Factureren in een moderne schoolomgeving

Optimaliseer de facturatie-en betalingsflow

 

- Hoe maak ik correcte rekeningen op?

- Hoe ontzorg ik mijn administratieve dienst?

- Hoe krijg ik betaling op de vervaldag? 

- Hoe ga ik op een sociale manier om met wanbetalers?

 

In dit boek komt u als directie van een basis- of secundaire school alles te weten over schoolrekeningen. Vertrekkende van een worstcasescenario behandelt de auteur stap voor stap alle diverse fasen die aan bod komen bij het opmaken en betaald krijgen van schoolrekeningen. Hierbij wordt dieper ingegaan op de diverse decreten, aanbevelingen en wetgevingen die hierop een invloed hebben. Er wordt ook stilgestaan bij de specifieke wijze waarop men rekeningen in het basis- en secundair onderwijs opmaakt. En vooral: hoe kan u de administratieve dienst ontzorgen op het gebied van verzenden van facturen en opvolgen van betalingen? Uiteraard besteedt de auteur hierbij de nodige aandacht aan minder gegoede ouders en hoe er op een sociale manier oplossingen kunnen worden aangeboden.

 

Kortom, een onmisbare gids die alle deelaspecten van A tot Z in detail behandelt.

 

U kan het boek bestellen via onderstaand formulier:

Contactinformatie:

 

Bezorgadres: