∑ociale-Ontzorging-Module
SOM

Efficiënt omgaan met schoolfacturen

Met ons Sociale Ontzorgend Model ∑OM heeft u een oplossing die:

  • De problematiek van de éénjarigheid oplost
  • De bestaande werklast substantieel vermindert
  • Tijd vrijmaakt voor activiteiten die sociaal meerwaarde geven
  • Een sociale oplossing biedt voor uw onbetaalde facturen
  • Geen extra beslag legt op uw werkingsbudget