Sales2Cash® voor uw scholengemeenschap

Rudi Mattheus

 10 September 2019

ALTERNATIEF BV is een onderneming die zich gespecialiseerd heeft in het ontzorgen van bedrijven en organisaties met betrekking tot hun administratieve processen. Hiervoor zijn twee platformen ontwikkeld: één voor de inkomende factuurstroom en één voor de uitgaande factuurstroom.

 

Bij de inkomende facturen zorgt het Time4Value-platform, dankzij het inzetten van de menselijke factor, voor een 100 procent correcte omzetting van Pdf’s naar UBL-formaat en het inlezen en inboeken in boekhoudingssoftware. Bij de verkoopfacturen zorgt Sales2Cash® voor de verzending en de betalingsopvolging van de verkoopfacturen.

Wat kan Sales2Cash® voor uw scholengroep betekenen?

 

Als directeur van een school weet u welke enorme werklast de facturatie en de verdeling van de facturen met zich meebrengt voor uw administratieve mensen. We zwijgen dan nog over de opvolging van de onbetaalde facturen, gescheiden ouders die een aparte regeling willen, ouders die geen Nederlands kennen en uw documenten niet begrijpen, ouders die sowieso uw facturen niet kunnen betalen en deze dus liever laten liggen…

 

Meestal eindigt het verhaal met de situatie dat de directeur zelf de ouders opbelt om toch maar aan een betaling te geraken. Heeft u echter ooit al een CEO weten bellen naar de openstaande klanten van zijn bedrijf? Inderdaad, de tijd van deze man is veel te kostbaar om zich met dergelijke zaken bezig te houden.

 

Maar stel nu eens dat er een oplossing bestond die geen extra beslag legt op uw werkingsbudget en die uw administratie ontzorgt op vlak van verzending van facturen en opvolging van betalingen. Een oplossing die afbetalingsplannen kan genereren zonder uw tussenkomst, herinneringen opvolgt en vooral een sociale oplossing biedt aan minder vermogende ouders zodat zij niet in de maalstroom (lees: enorme kostenverhogingen) van gerechtsdeurwaarders en advocaten terechtkomen.

Is dat niet de droom van iedere directeur?

 

Daarom hebben wij ∑OM ontwikkeld: onze ∑ociale Ontzorgings Module. ∑OM is een heel specifi eke toepassing van Sales2Cash® die volledig gefocust is op de problematiek van scholen en een oplossing biedt voor de eerder vernoemde specifi eke problemen.

Deel dit artikel:

Schrijf een reactie