Scholen

Incassokantoren buiten?

Rudi Mattheus

07/06/2022

Sommige scholen doen, meestal nadat ze zelf reeds verschillende acties ondernomen hebben, beroep op externe dienstverleners om hun facturen betaald te krijgen. In dit artikel gaan wij dieper in op deze externe dienstverleners en meer nog over de misverstanden en de ontwetendheid rond dit onderwerp.

Verjaringstermijn en hoe hiermee om te gaan?

Rudi Mattheus

31/05/2022

Bij heel veel scholen is het een normale aanpak om de herinneringsprocedure zoveel mogelijk te spreiden over het jaar. Men gaat ervan uit dat op die manier de ouders meer tijd hebben om hun betalingen na te komen en te vermijden dat zij in het minnelijk en gerechtelijk circuit terechtkomen. Hieraan hangt echter één belangrijke bemerking: schoolfacturen verjaren na 1 jaar.

Factuurvoorwaarden en schoolreglement

Rudi Mattheus

25/05/2022

Elke school wil een duidelijke en transparante communicatie met de ouders van wie de kinderen bij hen school lopen. De wederzijdse rechten en verplichtingen van de leerlingen, ouders en school zijn opgenomen in het schoolreglement. Dit schoolreglement is als het ware de handleiding voor alle betrokkenen. Zijn ouders hiermee of met bepaalde onderdelen niet akkoord dan kunnen zij zich niet inschrijven.

Een moderne aantrekkelijke school

Rudi Mattheus

24/05/2022

Een school moet ernaar streven dat zij in al haar aspecten een moderne uitstraling biedt die haar aantrekkelijk maakt zowel naar de leerling als naar zijn/haar ouders. Modern op vandaag betekent dat zij op een pragmatische manier zoveel mogelijk moderne digitale tools inzetten die zowel het leven van de medewerkers als dit van de leerlingen en hun ouders vergemakkelijkt.

∑OM - Uw Sociaal Ontzorgend Model voor schoolfacturen

Rudi Mattheus

01/02/2021

In deze whitepaper geven wij u een beeld van wat wij verstaan onder ‘sociale ontzorging’. Wij gaan ook, samen met jullie, dieper in op het ethische aspect van onbetaalde schoolfacturen en tenslotte hoe wij menen hoe u, als Directie, in een digitale schoolomgeving hiermee kunnen omgaan.

Schoolfacturen en gescheiden ouders.

Rudi Mattheus

08/01/2020

Wanneer wij spreken met financiële directies van scholengroepen krijgen we dikwijls het probleem van de schoolfacturen en de gescheiden ouders te horen.

Het is altijd de vraag voor de verantwoordelijke: ‘Naar wie stuur ik de factuur met het meeste kans op betaling?’.

Sales2Cash® voor uw scholengemeenschap

Rudi Mattheus

10/09/2019

Als directeur van een school weet u welke enorme werklast de facturatie en de verdeling van de facturen met zich meebrengt voor uw administratieve mensen. Ontdek hoe wij met Sales2Cash u kunnen ontzorgen van uw volledige administratie.