Zin en onzin van betalingskortingen

Rudi Mattheus

 13 Februari 2019

Waarom geven we betalingskorting?

 

Een ondernemer geeft aan zijn klanten betalingskorting om twee redenen:

 

  1. Op die manier wil hij zijn klanten ertoe aanzetten om voor vervaldag hun facturen te betalen.

  2. Of wil hij een incentive geven aan zijn slechte betalers om toch maar hun factuur sneller te betalen.

De vraag is echter werkt dit wel?

 

In de meer dan dertig jaar dat wij bij KMO’s lanskomen zien wij:

 

  • dat het voornamelijk goede betalers zijn die van dit systeem gebruik maken.

  • slechte betalers gaan hier niet op in omdat ze toch de fondsen niet hebben.

Die 2% of 3% zal voor hen dan ook het verschil niet maken.

 

Het uiteindelijk resultaat is dat u een belangrijk gedeelte van uw marge laten liggen die u anders zou gerealiseerd hebben.

 

Een ander fenomeen dat we vaststellen is dat sommige (grotere) klanten ook voor hun betalingen later dan 7 dagen automatisch deze korting in rekening brengen.

 

Zij gaan er hierbij vanuit dat u toch niet gaat reageren. En heel dikwijls hebben ze dan nog gelijk.

 

En dan wordt het helemaal een dure bedoening voor u.

Wat is de reële kostprijs van een betalingskorting?

 

Veel handelaars kennen de reële kostprijs niet van een korting van bvb. 2% voor betaling op 10 dagen in plaats van op 30 dagen.

 

Men ziet die 2% en men gaat ervan uit dat het hier gaat om een verwaarloosbaar voordeel.

 

Niets is echter minder waar.

 

Nemen we even de formule om deze 2% voor betaling binnen de 10 dagen in plaats van na 30 dagen om te rekenen naar een jaarlijkse kostenpercentage:

 

 

Dit is een enorm bedrag dat u weggeeft en bovendien weggeeft aan klanten die mogelijks anders toch correct zouden betaald hebben.

 

U bent dus veel beter om de termijn tussen factuurdatum en 30 dagen te financieren met een kaskrediet dan door kortingen te verlenen. Stel dat een kaskrediet u 8% kost. Dit is echter op jaarbasis en moet vergeleken worden met de 32.39%. Om te vergelijken met de 2% moeten we terugrekenen en komen we aan 0.4364%.

Besluit

 

 

 

U denkt: dit is gewoon een ingewikkelde wiskundige berekening. Uiteindelijk geef ik 2% en dat is wat ik voel in mijn cashflow.

 

Laat het ons daarom even van de klantzijde bekijken aan de hand van een cijfervoorbeeld:

Ik geef 2% korting in geval van betaling binnen de 10 dagen.
De normale betalingstermijn is 30 dagen en het bedrag zonder korting is 100.

 

Veronderstel dat de klant dit (365/20=) 18 keer kan toepassen per jaar. Dan heeft hij een opbrengst van 18 x 2% = 36%.

 

Zijn eigen financiële inzet was echter telkens maar dezelfde 98. Deze bekomt hijzelf telkens weer via zijn eigen verkoop.

 

Dit betekent dus dat zijn 98 op jaarbasis hem 36 winst heeft opgeleverd of 36,73%.

 

En wat voor hem winst is, is voor u een kost. Zo eenvoudig is het.

Een laatste belangrijk nadeel is dat met een dergelijke strategie het heel moeilijk is om uw toekomstige cashflow te gaan plannen.

U weet immers nooit bij voorbaat wie er gaat gebruik maken van de korting en dus (hopelijk) vroeger betalen en wie niet.

 

We stellen dus vast dat een goed bedoelde preventieve maatregel om tot betere cashflow te komen niet alleen heel duur is maar ook zijn doel dikwijls compleet voorbijschiet en zelfs in uw nadeel kan uitdraaien.

Moet ik nu morgen stoppen met betalingskortingen?

 

Dit willen wij niet gezegd hebben.

 

Alleen lijkt het ons redelijk dat iemand die echt binnen de gestelde termijn (van bvb. 10 dagen) betaald heeft deze korting krijgt.

 

U kan dit opvangen de volgende twee strategieën:

  • De preventieve aanpak

  • De repressieve aanpak

Vergelijking preventieve aanpak - repressieve aanpak

 

Preventieve aanpak

 

Bij de preventieve aanpak krijgen klanten die binnen de kortingtermijn betalen een korting van x%.

 

Echter, deze wordt op het einde van het boekjaar in 1 keer uitbetaald en komt niet meer in mindering op de factuur zelf op het ogenblik van de verkoop.

 

Hiermee slaat u twee vliegen in 1 klap:

  • ten eerste gaat u klanten belonen die dit echt verdienen gezien u op basis van de factuurdatum versus betalingsdatum gaat kijken welke facturen echt binnen de 10 dagen zijn betaald.

  • Ten tweede gaat u ook een stuk klantloyaliteit opbouwen want klanten die op het einde van het jaar een belangrijk bedrag betaald krijgen willen dit het jaar nadien ook krijgen.

Repressieve aanpak

 

Wanneer u betalingskortingen bekijkt vanuit het standpunt van de klant, moet u zich er bewust van zijn dat dit voor hem een heel belangrijk onderdeel van zijn prijszetting kan zijn.

 

In de klant zijn ogen kosten uw goederen geen 100 maar 98.

 

Of dit nu ten gevolge van een korting voor contante betaling is of ten gevolge van andere commerciële afspraken maakt voor hem geen verschil.

 

Ook dit kan u echter opvangen.

 

In deze strategie gaan we aan iedere klant een kostprijs 98 aanrekenen.

 

Wij gaan er dus op voorhand van uit dat elke klant binnen de 10 dagen betaalt.

 

Op het einde van het jaar kijken we voor elke klant voor welke facturen dit niet gebeurd is en, via een aparte factuur, rekenen wij de onterecht bekomen betalingskorting effectief aan.

Welke aanpak u ook wenst toe te passen weet dat 1 zaak cruciaal is: communicatie met uw klant.

 

Leg hem heel duidelijk uit hoe uw facturatiesysteem en uw kortingsysteem in mekaar zitten.

 

In de praktijk stellen wij vast dat hier, ofwel geen, ofwel veel te weinig aandacht aan besteed wordt.

 

Zo gauw de bestelling binnen is zit de commerciële taak erop en de rest is een probleem voor de boekhouding.

 

Wil u echter correcte betalers krijgen dan zal u uw aanpak en die van uw verkopers echter drastisch moeten wijzigen.

 

Deel 1 van het verkoopproces is de bestelling, deel 2 is duidelijk aangeven aan de klant hoe uw betalingsverwachting in mekaar zit en wat de consequenties zijn als hij daar niet aan voldoet.

 

Stelt u in de achteraf vast dat u toch te maken heeft met een slecht- of niet-betalende klant, stop dan zo snel mogelijk de samenwerking.

 

U heeft er alle belang bij dat deze mensen of bedrijven klant worden bij uw concurrent in plaats van bij u.

 

Tot slot sluiten wij af met twee belangrijke waarheden:

  • Een verkoop is pas rond wanneer het geld op de rekening staat.

  • Aan uw 20% slechtste betalers besteedt u 80% van uw tijd

Deel dit artikel:

Schrijf een reactie