uw facturen betaald

op vervaldag

 

IVO

Innovative Virtual Organization

 

Digitalisering... Dit proces is voor vele accountants en bedrijfsleiders pure horror.  Het grootste misverstand hierbij is dat velen denken dat digitaliseren betekent: ‘Ik investeer wat in de aankoop en installatie van digitale tools die mijn manuele werk gaan overnemen en klaar is kees.’

Wie dit denkt is fout en zal na korte tijd zwaar ontgoocheld afhaken. 

SEMINARIES - PUBLICATIES - NIEUWS

Incassokantoren buiten?

Rudi Mattheus

07/06/2022

Sommige scholen doen, meestal nadat ze zelf reeds verschillende acties ondernomen hebben, beroep op externe dienstverleners om hun facturen betaald te krijgen. In dit artikel gaan wij dieper in op deze externe dienstverleners en meer nog over de misverstanden en de ontwetendheid rond dit onderwerp.

Verjaringstermijn en hoe hiermee om te gaan?

Rudi Mattheus

31/05/2022

Bij heel veel scholen is het een normale aanpak om de herinneringsprocedure zoveel mogelijk te spreiden over het jaar. Men gaat ervan uit dat op die manier de ouders meer tijd hebben om hun betalingen na te komen en te vermijden dat zij in het minnelijk en gerechtelijk circuit terechtkomen. Hieraan hangt echter één belangrijke bemerking: schoolfacturen verjaren na 1 jaar.

Factuurvoorwaarden en schoolreglement

Rudi Mattheus

25/05/2022

Elke school wil een duidelijke en transparante communicatie met de ouders van wie de kinderen bij hen school lopen. De wederzijdse rechten en verplichtingen van de leerlingen, ouders en school zijn opgenomen in het schoolreglement. Dit schoolreglement is als het ware de handleiding voor alle betrokkenen. Zijn ouders hiermee of met bepaalde onderdelen niet akkoord dan kunnen zij zich niet inschrijven.

Een moderne aantrekkelijke school

Rudi Mattheus

24/05/2022

Een school moet ernaar streven dat zij in al haar aspecten een moderne uitstraling biedt die haar aantrekkelijk maakt zowel naar de leerling als naar zijn/haar ouders. Modern op vandaag betekent dat zij op een pragmatische manier zoveel mogelijk moderne digitale tools inzetten die zowel het leven van de medewerkers als dit van de leerlingen en hun ouders vergemakkelijkt.