Zo kan het morgen:

Sales2Cash2.png

Stap 1: Verzenden

Uw facturen worden elektronisch ingelezen. Tenzij door u anders gewenst zal de software automatisch kiezen voor de goedkoopste (digitaal) verzendingswijze. 

Dankzij onze hoge volumemachines (beperkte hoeveelheden) en onze samenwerking met externe partners (grote hoeveelheden) kunnen wij uw poststukken met een minimum aan tijd en kosten versturen.

Stap 2: Betalingsopvolging

Zonder mandaat

 

Klanten zonder mandaat betalen hun factuur op de gewone manier.  

Zodra deze betaling binnenkomt wordt deze automatisch elektronisch verwerkt.

Doordat het initiatief bij de klant blijft is de kans van niet-betaling op vervaldag reëel. 

Met mandaat

 

Facturen van klanten met een mandaat worden via ons e-mandatenplatform automatisch betaald of opgevolgd.

Zodra de betaling binnenkomt wordt deze verwerkt via codaverwerking.

Doordat het initiatief tot betaling bij uzelf ligt heeft u de zekerheid dat uw facturen op vervaldag effectief betaald worden.

Stap 3: Rappelprocedure

 

Wanneer de factuur nog  niet betaald is op vervaldag, dan wordt er automatisch overgegaan naar de rappelprocedure. De timing en inhoud worden door u volledig zelfstandig bepaald en worden uitgestuurd met uw hoofding.

 

Ook hier zal de software kiezen voor de goedkoopste verzendingswijze, tenzij door u anders gewenst.

 

Bij de digitale rappel wordt gekozen voor de meest optimale communicatie teneinde betaling zo snel mogelijk te verkrijgen.

 

Mocht er na rappel 1 en 2 nog geen betaling zijn, dan wordt een aangetekende ingebrekestelling verstuurd. Hierbij beschikken wij over de mogelijkheid om ook aangetekende mails te versturen wat enorm kosten- en werkbesparend is.

Stap 4: Minnelijke en juridische invordering

Ons samenwerkingsverband met een incassopartner, alsook met gerechtsdeurwaarders en advocaten, zorgt voor een dossieroverdracht via een simpele druk op de knop.

Lees meer over onze totaaloplossing voor de opvolging van uw debiteuren en de optimalisatie van uw cashflow.

Afbeelding1.png

Zo gebeurt het vandaag:

Ziekenhuizen / hospitalen